สำรวจของระบบสุริยะจักรวาล
http://www.youtube.com/wach?v=7RzfoRQfFyk
08/07/2555
ชื่อของ ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงยกเว้นโลก ถูกตั้งชื่อตามเทพของชาวกรีก เพราะเชื่อว่าเทพเหล่านั้นอยู่บนสรวงสวรค์ และเคารพบูชาแต่โบราณกาล ในสมัยโบราณจะรู้จักดาวเคราะห์เพียง 5 ดวงเท่านั้น(ไม่นับโลกของเรา) เพราะสามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่าคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ประกอบกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ รวมเป็น 7 ทำให้เกิดวันทั้ง 7 ในสัปดาห์ และดาวทั้ง 7 นี้จึงมีอิทธิกับดวงชะตาชีวิตของคนเราตามความเชื่อถือทางโหราศาสตร์ ส่วนดาวเคราะห์อีก 3 ดวงคือ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ถูกคนพบภายหลัง แต่นักดาราศาสตร์ก็ตั้งชื่อตามเทพของกรีก เพื่อให้สอดคล้องกัน

ระบบสุริยะ


ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีบริวารล้อมรอบ อันได้แก่ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และบริวารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง และอุกกาบาต
ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดาวฤกษ์ คือ ดวงอาทิต เป็นศูนย์กลาง และมีบริวารที่เป็นดาวเคราะห์ 8 ดวง ซึ่งประกอบด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ถ้าให้ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกเป็นเกณฑ์ ดาวพุธและดาวศุกร์จัดเป็นดาวเคราะห์วงใน เพราะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าโลก จึงมีวงโคจรสั้นกว่าโลก ส่วนดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์วงนอก เพราะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีวงโคจรยาวกว่าโลก นอกจากนี้ในระบบสุริยะยังประกอบด้วยดาวเคราะห์แคระ ดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง โดยบริวารทั้งหมด โคจรรอบดวงอาทิตย์ ส่วนดาวตกหรือผีพุ่งใต้ และอุกาบาตรจะเกิดขึ้นในบรรยากาศโลกss2b.gif

http://202.143.132.2/el14/sc/sc40_025/index.htm
08/07/2555
Back1245581o22iivtk33.gifNext