หน้าที่ของราก ลำต้นและใบ
ราก เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ดูดน้ำ และธาตุอาหารนอกจากนั้นยังมีรากบางชนิดที่ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารอีกด้วย เช่น มันเทศ มันแกว แครอท กระชาย เป็นต้น
รากของพืชบางชนิดทำหน้าที่หายใจ เช่น รากไทร รากกล้วยไม้ รากสะเตียว รากอ้ายบ่าว รากบางชนิดทำหน้าที่เป็นรากค้ำยันหรือรากค้ำจุน และเป็นรากหายใจด้วย เช่น รากโกงกาง รากเสม็ด รากแสม เป็นต้น


007.jpg

http://www.chaiwbi.com/2553student/m5/d5102/wbi/535110/103.html
3/9/55


ล้ำต้น เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆ ของพืช นอกจากนั้นยังมีลำต้นบางชนิดที่อยู่ในดินจะทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารอีกด้วย เช่น เผือก มันฝรั่ง ขิง ข่า เป็นต้น
ลำต้นกับรากต่างกัน คือ ลำต้นจะมีข้อปล้อง และ ตา ส่วนรากจะไม่มีข้อ ปล้อง ตา

เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ ของพืชเป็นท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากขึ้นไปตามลำต้น กิ่ง ก้าน และใบ นอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร เป็นท่อลำเลียงอาหาร จะลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆ ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตหรือสร้างส่วนต่างๆ ของพืชได้


sec.gif

http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/stem.html
3/9/55

ใบ ทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่สร้างขึ้นคือ น้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นแป้ง บริเวณที่มีแป้งนั้น เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือม่วงคล้ำ การสร้างอาหารของพืชต้องใช้ น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และสารสีเขียวในใบพืชเรียกว่าคลอโรฟิลล์ นอกจากน้ำตาลแล้ว ยังได้แก๊สออกซิเจน และน้ำออกมาด้วย อาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของพืช และเก็บสะสมไว้ตามราก ลำต้น ใบ ฯลฯ

ใบของพืชนอกจากจะทำหน้าที่หลัก คือ สร้างอาหารแล้ว ยังทำหน้าที่คายน้ำ ซึ่งการคายน้ำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพืช คือ ทำให้เกิดการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารจากส่วนล่างขึ้นไปสู่ส่วนบนของพืช หรืออาจเกิดจากดินเข้าสู่รากได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การคายน้ำ ยังเป็นการลดอุณหภูมิที่ใบด้วยAkebialeaf2.jpg


http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/leaf.htm
3/9/55


Back1245581o22iivtk33.gifNext